Projev závady: spuštění bez obrazu
Zjištěna závada: studený spoj na čipu GPU
Řešení: výměna čipu GPU
Cena opravy: 1200,-Kč